Pismo w sprawie dyskusji na temat redukcji barier związanych z delegowaniem pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług