Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów sprawozdawczych