Jerzy Koniecki, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w latach 2019-2023

Biegły rewident, prezes Zarządu Głównego (2019-2023) oraz Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie (2003-2023) Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Absolwent SGPiS w Warszawie. Wybitny specjalista w zakresie rachunkowości, finansów i rewizji finansowej.

Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości a także na kursach dla biegłych rewidentów organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Autor i współautor kilku książek z zakresy ekonomii i finansów.

 

Pracował przy organizacji rachunkowości i systemów finansowych dla wielu średnich i małych firm. Aktywnie uczestniczył przy restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw. Współpracował przy przygotowaniu bankowych postępowań ugodowych dla szeregu krajowych firm. Prowadził due diligence oraz współpracował przy sporządzaniu wycen w ramach prywatyzacji kapitałowej oraz przy zakupie firm przez inwestorów krajowych i zagranicznych.

Jest stałym konsultantem wielu syndyków oraz stałym doradcą licznych firm w zakresie rozliczeń finansowych i podatkowych.