Oddział Dolnośląski we Wrocławiu prof. dr hab. Zbigniew Luty

prof. dr hab. Zbigniew Luty

Autor wielu opracowań naukowych z zakresu rachunkowości. Profesor nauk ekonomicznych, badania koncentrowały się na problemach rachunkowości. Wieloletni kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej i Kontroli.

Przewodniczący Rady Naukowej SKwP. Prezes Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu. Członek Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości przez jedną kadencję. Przez 10 lat właściciel firmy doradztwa gospodarczego i rachunkowości.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • rachunkowość zarządcza / controlling
  • zarządzanie finansami
  • działalność gospodarcza
Uprawnienia / certyfikaty
  • Kwalifikacje z rachunkowości finansowej oraz rachunkowości zarządczej
Pełnione funkcje w SKwP
  • Prezes Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu SKwP