Oddział Dolnośląski we Wrocławiu dr Władysław Fałowski

dr Władysław Fałowski

Biegły rewident, dyplomowany księgowy, doktor nauk ekonomicznych od lat siedemdziesiątych udziela się społecznie i bierze czynny udział w działalności O/D SKwP we Wrocławiu. Zaangażowany w działalność szkoleniową  i współpracę z młodzieżą. Wieloletni, ceniony wykładowca akademicki. Swoją postawą, społecznikowskim zacięciem i wiarą w ludzi „zaraża” otoczenie – wszystko czego się podejmuje realizuje z pasją, wielkim zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Koordynator prac merytorycznych związanych z przygotowaniem dwóch edycji konkursu Księgowi Przyszłości. Otwartość na pytania księgowych – udzielanie bezpłatnych konsultacji.

Odznaczenia

 • Złoty Krzyż Zasługi 2002, Złoty medal Za Długoletnią Służbę 2022
 • Złota (1995) i Srebrna (1985) Odznaka Zasłużonego w Rozwoju SKwP, Złota z diamentem Odznaka Zasłużonego w Rozwoju SKwP (2018), Członek honorowy SKwP (2019)
Tematyka komentarzy eksperckich
 • rachunkowość finansowa
 • podatek CIT
 • kodeks handlowy
 • działalność gospodarcza
 • organizacja rachunkowości i audytu
Uprawnienia / certyfikaty
 • Biegły rewident
 • Dyplomowany księgowy SKwP
Pełnione funkcje w SKwP
 • Skarbnik Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu SKwP
 • Zastępca Przewodniczącego Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej
 • Przewodniczący Prezydium Klubu Członków Honorowych SKwP