Oddział Okręgowy w Szczecinie prof. dr hab. Waldemar Gos

prof. dr hab. Waldemar Gos

Absolwent kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka (Uniwersytet Szczeciński 1988). Kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Zarządu Głównego SKwP, redaktor czasopisma „Rachunkowość”. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno – księgowych, zasad sporządzania sprawozdań finansowych, a szczególnie rachunku przepływów pieniężnych.

Jest autorem ponad 400 publikacji z zakresu rachunkowości (monografie, podręczniki, artykuły). Udzielił ponad 1500 odpowiedzi na pytania pochodzące z praktyki gospodarczej w portalach dla księgowych. Sprawował funkcję kierownika Katedry Teorii Rachunkowości (2003 – 2019), prodziekana do spraw studiów niestacjonarnych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (2008 – 2012), przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego (2008 – 2012), prorektora ds. finansów i rozwoju (2012 – 2020).

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • rachunkowość zarządcza / controlling
Uprawnienia / certyfikaty
  • Dyplomowany księgowy SKwP
Pełnione funkcje w SKwP
  • Członek Zarządu Głównego SKwP
  • Przewodniczący Rady Programowej czasopisma Rachunkowość