Oddział Wielkopolski w Poznaniu Sylwia Rzepka

Sylwia Rzepka

Właścicielka biura rachunkowego, publicystka, dziennikarka ekonomiczna, od lat mocno związana ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Tematyka komentarzy eksperckich
 • rachunkowość finansowa
 • podatek PIT
 • podatek CIT
 • VAT
 • ordynacja podatkowa
 • działalność gospodarcza
 • zrównoważony rozwój (raportowanie ESG)
 • ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
 • ustawa o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie
Uprawnienia / certyfikaty
 • Dyplomowany księgowy SKwP
 • Certyfikowany ekspert usług księgowych
 • Doradca Lokalny Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Pełnione funkcje w SKwP
 • Wiceprzewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych SKwP
 • Sekretarz Komisji ds. Współpracy z Zagranicą SKwP
 • Członek Zespołu Dobrych Praktyk
 • Opiekun grupy Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych
Profil LinkedIn
Sylwia Rzepka