Oddział Okręgowy w Lublinie  Stefan Czerwiński

Stefan Czerwiński

Biegły rewident z dużym doświadczeniem, Prezes spółki zajmującej się doradztwem finansowym i podatkowym, absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Nadzoruje badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostek i grup kapitałowych. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W ramach aktywności społecznej pełni funkcje:

  • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej,
  • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu,
  • Członek Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Lublin.
Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • zarządzanie finansami
Uprawnienia / certyfikaty
  • Biegły rewident
  • Dyplomowany księgowy SKwP
Pełnione funkcje w SKwP
  • Prezes Zarządu SKwP O/O w Lublinie (od 2003 r.)
  • Członek Komisji ds. finansów przy Zarządzie Głównym SKwP