Oddział Okręgowy w Szczecinie dr hab. Stanisław Hońko

dr hab. Stanisław Hońko

Profesor uczelni w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego (od 2016 r.), Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów (od 2019 r.), Członek Komitetu Standardów Rachunkowości (od 2021 r.).

Wykładowca SKwP – wszystkie poziomy ścieżki certyfikacji zawodowej księgowych. Autor ponad 300 publikacji adresowanych do środowiska akademickiego oraz do praktyki. Laureat nagród SKwP w konkursie na najlepsze prace (magisterska, doktorska, habilitacyjna). Autor ekspertyz i opinii z zakresu stosowania rachunkowości.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • rachunkowość zarządcza / controlling
  • IT
Uprawnienia / certyfikaty
  • Doradca podatkowy
  • Dyplomowany księgowy SKwP
Pełnione funkcje w SKwP
  • Prezes Zarządu Głównego SKwP
  • Prezes Zarządu O/O SKwP w Szczecinie