Oddział Okręgowy w Krakowie  Sławomir Szuba

Sławomir Szuba

Specjalista praktyk, biegły rewident, magister finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, laureat licznych konkursów z zakresu rachunkowości oraz rewizji finansowej. Członek Zarządu oddziału okręgowego Kraków SKwP, członek Komisji Biur Rachunkowych przy Zarządzie Głównym SKwP, członek Zespołu Ekspertów i Konsultantów O/O Kraków, wykładowca w Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie w zakresie rachunkowości.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • działalność gospodarcza
Uprawnienia / certyfikaty
  • Biegły rewident
Pełnione funkcje w SKwP
  • Członek zarządu O/O SKwP w Krakowie
  • Członek Komisji Biur Rachunkowych przy Zarządzie Głównym SKwP