Oddział Okręgowy w Łodzi dr hab. Radosław Ignatowski

dr hab. Radosław Ignatowski

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Łódzkim; na stanowisku profesora od 2009 r. Stażysta uczelni zagranicznych (Wielka Brytania, Szwecja, Francja, Włochy). Posiada 40-letni staż zawodowy na Uniwersytecie Łódzkim.

Członek Komitetu Standardów Rachunkowości od 2004 r. Członek Komisji Nadzoru Audytowego (2016-2019). Współpracował z Komisją Europejską nad opracowaniem 34 dyrektywy UE o sprawozdawczości finansowej (2010-2013). Członek w grupie roboczej EFRAG w pracach nad sprawozdawczością finansową MŚP (2011-2014). Ekspert Banku Światowego (2014-2016). Współpracuje z KIBR i SKwP w zakresie szkolenia zawodowego biegłych rewidentów: prowadzenie szkoleń i współautorstwo podręczników, a także z firmami audytorskimi: doradztwo i szkolenia o sprawozdawczości finansowej, głównie w zakresie stosowania MSSF i sprawozdawczości grup kapitałowych. Autor licznych ekspertyz prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej na rzecz spółek zainteresowania publicznego. Członek Komitetów Audytu (Polski Gaz TUWnŻ, Polski Gaz TUW, Redan S.A.).

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • rachunkowość budżetowa
  • kodeks handlowy
Uprawnienia / certyfikaty
  • Dyplomowany księgowy SKwP
Pełnione funkcje w SKwP
  • Członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą