Oddział Okręgowy w Warszawie  Piotr Tomasz Głogowski

Piotr Tomasz Głogowski

Absolwent studiów doktoranckich z ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, magisterskich z zarządzania i marketingu oraz licencjackich z socjologii na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a także studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego, oligofrenopedagogiki, mechanizmów funkcjonowania strefy euro, posiada uprawnienia pedagogiczne.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • prawo oświatowe
  • przedsiębiorczość
  • biznes i zarządzanie
Pełnione funkcje w SKwP
  • Członek Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP
close