Oddział Okręgowy w Bydgoszczy dr Piotr Prewysz-Kwinto

dr Piotr Prewysz-Kwinto

Doktor, praktyk i wykładowca akademicki na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu, autor podręczników akademickich i publikacji naukowych w zakresie sprawozdawczości i analizy finansowej. Autor ponad 100 analiz ekonomicznych, finansowych i ryzyka, w tym dla projektów finansowanych z UE.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • zarządzanie finansami
  • analiza finansowa
Pełnione funkcje w SKwP
  • Członek Komisji Rewizyjnej