Oddział Okręgowy w Opolu  Piotr Karleszko

Piotr Karleszko

Wykładowca z zakresu rachunkowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz finansów przedsiębiorstw. Autor artykułów i ekspertyz z zakresu rachunkowości i finansów.

Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobył pracując w działach finansowo-księgowych, główny specjalista ds. finansowania inwestycji, kierownik działu finansowego, kierownik controllingu, dyrektor finansowy. W-ce prezes Zarządu SKwP Oddział Okręgowy w Opolu.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • rachunkowość budżetowa
  • zarządzanie finansami
Pełnione funkcje w SKwP
  • Wiceprezes O/O w Opolu SKwP