Oddział Okręgowy w Krakowie dr Paweł Zieniuk

dr Paweł Zieniuk

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, wykładowca kursów certyfikowanych SKwP, autor i współautor licznych publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką zawodową.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • rachunkowość zarządcza / controlling
  • działalność gospodarcza
Uprawnienia / certyfikaty
  • Biegły rewident
  • Dyplomowany księgowy SKwP
Pełnione funkcje w SKwP
  • Wiceprezes Zarządu Głównego SKwP
  • Sekretarz Zarządu SKwP O/O w Krakowie