Oddział Okręgowy w Białymstoku  Paweł Zdanowicz

Paweł Zdanowicz

Praktyk księgowości, Główny Księgowy w dużej firmie produkcyjnej oraz w organizacji pozarządowej. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Ekonomia (specjalność Ekonomia Przedsiębiorstwa). Od 2019 r. Członek Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Białymstoku.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • podatek CIT
  • VAT
  • kodeks spółek handlowych
Pełnione funkcje w SKwP
  • Członek Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Białymstoku
close