Oddział Okręgowy w Bydgoszczy  Paweł Wysiński

Paweł Wysiński

Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego, prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego, reprezentuje podatników przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. 

Tematyka komentarzy eksperckich
  • podatek PIT
  • podatek CIT
  • VAT
  • ordynacja podatkowa
  • kodeks handlowy
  • działalność gospodarcza
Uprawnienia / certyfikaty
  • Doradca podatkowy
Pełnione funkcje w SKwP
  • Członek zwyczajny