Oddział Okręgowy w Bydgoszczy dr Paweł Modrzyński

dr Paweł Modrzyński

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwent MBA Dominican University USA. Jego zainteresowania badawcze związane są z problematyką zarządzania i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego i tematyki zarządzania i tworzenia samorządowych centrów usług wspólnych. Pełnił funkcję kanclerza Uczelni Wyższych, a także dyrektora departamentu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był odpowiedzialny za utworzenie i kierowanie samorządowym Centrum Usług Wspólnych, które otrzymało nagrodę za pionierskie wdrożenie Blockchain w sektorze publicznym w Polsce. Odpowiedzialny za tworzenie lub audytowanie wielu samorządowych Centrów Usług Wspólnych w Polsce.

Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, książek i ekspertyz, szczególnie z obszaru organizacji i zarządzania centrami usług wspólnych, optymalizacji i standaryzacji procesów usług wspólnych oraz wykorzystania technologii blockchain. Laureat nagrody naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy za 2021 rok. Pracownik naukowy Katedry Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, trener EY Business Academy, członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • rachunkowość budżetowa
  • rachunkowość spółdzielni mieszkaniowych
  • rachunkowość zarządcza / controlling
  • zarządzanie finansami
  • audyt w szczególności centrów usług wspólnych
  • sprawozdawczość niefinansowa
Uprawnienia / certyfikaty
  • Dyplomowany księgowy SKwP
  • Doktor nauk ekonomicznych
  • Uprawnienia do zasiadania w spółkach Skarbu Państwa
Profil LinkedIn
dr Paweł Modrzyński
close