Oddział Okręgowy w Białymstoku  Monika Magda Brzostowska

Monika Magda Brzostowska

Doradca podatkowy, wpisana na listę pod numerem 13753. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Wykładowca akademicki. Doświadczona księgowa. Absolwentka wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Dodatkowo uzyskała dyplom ze studiów podyplomowych z finansów i rachunkowości przedsiębiorstw na ww. wydziale, jak również ze studiów podyplomowych z doradztwa podatkowego na wydziale Prawa UwB. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z prawa karnego skarbowego. Uzyskała certyfikat na kursie podstaw rachunkowości oraz specjalisty ds. rachunkowości - samodzielnego księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • podatek PIT
  • podatek CIT
  • VAT
Uprawnienia / certyfikaty
  • Doradca podatkowy
Pełnione funkcje w SKwP
  • Członek zarządu O/O w Białymstoku SKwP
close