Oddział Okręgowy w Lublinie  Monika Kaliszuk

Monika Kaliszuk

Praktyk rachunkowości, biegły rewident, wieloletni wykładowca SKwP.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
Uprawnienia / certyfikaty
  • Biegły rewident
Pełnione funkcje w SKwP
  • Sekretarz O/O SKwP w Lublinie