Oddział Okręgowy w Zielonej Górze  Michał Rogoziński

Michał Rogoziński

Doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na kierunku prawo i ekonomia dla doradców podatkowych. Od 2012 r. zajmuje się prawem podatkowym i od 2015 r. jest wpisany na listę doradców podatkowy. Główny przedmiot zainteresowania: podatek od towarów i usług, opodatkowanie dochodów zagranicznych podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz ceny transferowe.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • VAT
  • ordynacja podatkowa
  • ceny transferowe
  • działalność gospodarcza
Uprawnienia / certyfikaty
  • Doradca podatkowy
Pełnione funkcje w SKwP
  • Członek O/O SKwP w Zielonej Górze
  • Wykładowca
close