Oddział Okręgowy w Warszawie  Marta Kostrzewa

Marta Kostrzewa

Biegły rewident, posiada Licencję Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zdobywała w BDO Polska Sp. z o.o., MDDP Outsourcing oraz PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. w Departamencie Audytu. Prowadzi Kancelarię Finansów i Rachunkowości, która specjalizuje się audytach, badaniach sprawozdań finansowych, ekspertyzach finansowych oraz doradztwie z zakresu rachunkowości oraz finansów. Prowadziła szkolenia dla służb finansowych Banku Światowego, dla służb podatkowych Urzędów Kontroli Skarbowej, Izb Skarbowych i Urzędów Skarbowych oraz dla pracowników Ministerstwa Finansów. Obecnie wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, w Centrum Edukacji PIBR oraz w Regionalnych Oddziałach PIBR.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • rachunkowość zarządcza / controlling
Uprawnienia / certyfikaty
  • Biegły rewident
Pełnione funkcje w SKwP
  • Zarząd Klubu Spółek oraz Klubu Biegłych Rewidentów
Strona WWW
https://kfir.pl
Profil LinkedIn
Marta Kostrzewa