Oddział Okręgowy w Szczecinie dr Marek Jasztal

dr Marek Jasztal

Polski naukowiec, urzędnik państwowy – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Ukończył Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, obronił pracę magisterską pt.: „Systemy i narzędzia informatyczne wykorzystywane w kontroli skarbowej”. W 2019 rok uzyskał stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, w oparciu o napisaną pod kierunkiem prof. zw dr hab. Kazimiery Winiarskiej pracę pt. „Kierunki modyfikacji audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Policji”. Pracę w administracji rządowej – Pomorskim Oddziale Straży Granicznej w Szczecinie rozpoczął w 2002 roku. Pracował na stanowisku Kierownika Sekcji Księgowości i Rozliczeń. W 2004 został audytorem wewnętrznym a następnie Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji. Nadzoruje obszar logistyki, finansów, łączności i informatyki, transportu, zamówień publicznych, funduszy UE oraz BHP.

Biegły sądowy z zakresu finansów publicznych i rachunkowości przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie, certyfikowany księgowy i audytor wewnętrzny. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Szczecinie. Zastępca Przewodniczącego Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Zastępca Przewodniczącego Rady Społecznej przy Szpitalu MSWiA w Szczecinie. Wykładowca akademicki. Obszar jego działalności naukowej obejmuje tematy z zakresu analizy ryzyka, zarządzania finansowego oraz praktyki związanej z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem procesów inwestycyjnych, wyceną przedsiębiorstw, badaniem sprawozdań budżetowych i finansowych, zwalczanie przestępczości podatkowej, identyfikacji przestępstw przeciwko budżetowi państwa i budżetowi UE oraz finansowania terroryzmu. Autor kilkunastu publikacji naukowych oraz współautor wydawnictw książkowych.

Tematyka komentarzy eksperckich
 • rachunkowość budżetowa
 • rachunkowość zarządcza / controlling
 • podatki i opłaty samorządowe
 • zarządzanie finansami
 • kodeks cywilny
 • ochrona danych osobowych
 • IT
 • audyt wewnętrzny
 • zarządzanie ryzykiem
 • cyberbezpieczeństwo
Uprawnienia / certyfikaty
 • Certyfikowany ekspert usług księgowych
 • Audytor wewnętrzny
 • Biegły sądowy
Pełnione funkcje w SKwP
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej O/O SKwP w Szczecinie
close