Oddział Okręgowy w Białymstoku  Małgorzata Sokół-Kreczko

Małgorzata Sokół-Kreczko

Wieloletni urzędnik państwowy w Służbach Skarbowych i Celnych, Doradca Podatkowy, Urzędnik Służby Cywilnej, od 1998 roku członek SKwP O/O w Białymstoku, członek Kolegium w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, ukończone studia Podyplomowe w zakresie Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw na Uniwersytecie w Białymstoku Wydział Ekonomiczny oraz studia Podyplomowe w zakresie Egzekucji Administracyjnej na Uniwersytecie w Białymstoku Wydział Prawa.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • podatek PIT
  • podatki i opłaty samorządowe
  • ordynacja podatkowa
  • działalność gospodarcza
Uprawnienia / certyfikaty
  • Doradca podatkowy
Pełnione funkcje w SKwP
  • Prezes w O/O w Białymstoku SKwP
  • Członek Zarządu Głównego SKwP
close