Oddział Okręgowy w Katowicach dr hab. Małgorzata Rówińska-Kráľ

dr hab. Małgorzata Rówińska-Kráľ

Profesor uczelni w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wieloletni wykładowca akademicki, wykładowca kursów i szkoleń dla praktyków, w tym organizowanych przez katowicki Oddział SKwP. Autorka/współautorka monografii i artykułów dotyczących problematyki rachunkowości finansowej i sprawozdawczości finansowej oraz MSSF. Autorka opinii z zakresu sprawozdawczości finansowej.

Dyplomowany księgowy SKwP. Uhonorowana złotą odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • MSSF (wybrane zagadnienia)
Uprawnienia / certyfikaty
  • dyplomowany księgowy SKwP
Pełnione funkcje w SKwP
  • Wiceprezes Zarządu ds. Szkolenia O/O w Katowicach
  • Sekretarz Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej
  • Przewodnicząca Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej O/O w Katowicach