Oddział Okręgowy w Lublinie  Maciej Piotr Miotła

Maciej Piotr Miotła

Biegły rewident, wieloletni wykładowca SKwP.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • rachunkowość zarządcza / controlling
  • zarządzanie finansami
  • działalność gospodarcza
  • audyt
Uprawnienia / certyfikaty
  • Biegły rewident
  • Dyplomowany księgowy SKwP
Pełnione funkcje w SKwP
  • Wykładowca
  • Członek Komisji ds. Programowo-Szkoleniowych