Oddział Okręgowy w Lublinie  Łukasz Kalinowski

Łukasz Kalinowski

Doradca podatkowy, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Lublinie. W pracy zawodowej zajmuje się przede wszystkim podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • podatek CIT
  • podatki i opłaty samorządowe
  • ordynacja podatkowa
  • prawo
Uprawnienia / certyfikaty
  • Doradca podatkowy
  • Radca prawny
Pełnione funkcje w SKwP
  • Członek zwyczajny Oddziału Okręgowego w Lublinie SKwP