Oddział Okręgowy w Legnicy  Lidia Barbara Kliszczak

Lidia Barbara Kliszczak

W 1993 r. ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uzyskując stopień mgr ekonomii. W roku 1995 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu handlu zagranicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a 2005 r. studia podyplomowe w zakresie Praktycznego zastosowania MSR i MSSF w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Brała też udział w licznych szkoleniach z zakresu prawa bilansowego.

Od 1993 roku związana zawodowo z KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, od początku pracując w działach rachunkowości finansowej. Od 2004 roku zajmuje się polityką rachunkowości Spółki oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. opartą na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, brała aktywny udział we wdrażaniu tych standardów w KGHM. Od 1995 roku jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Legnicy, a od 2023 roku jest również członkiem Zarządu tegoż Oddziału.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
Uprawnienia / certyfikaty
  • Certyfikat usługowego prowadzenia ksiąg
Pełnione funkcje w SKwP
  • Członek Zarządu O/O SKwP w Legnicy
  • Skarbnik