Oddział Wielkopolski w Poznaniu  Krzysztof Blimel

Krzysztof Blimel

Właściciel kancelarii rachunkowej, audytorskiej, podatkowej i prawnej. Od wielu lat związany z Oddziałem Wielkopolskim Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Z zamiłowania księgowy, który został biegłym rewidentem. Prowadzi konsultacje z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także szkolenia dla księgowych i przedsiębiorców.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • działalność gospodarcza
  • sprawozdawczość finansowa
  • audyt
Uprawnienia / certyfikaty
  • Biegły rewident
  • Dyplomowany księgowy SKwP
  • Certyfikat księgowy MF
Pełnione funkcje w SKwP
  • Konsultant w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości
  • Wykładowca
Profil LinkedIn
Krzysztof Blimel