Oddział Okręgowy w Szczecinie  Krystyna Krzyżańska

Krystyna Krzyżańska

Magister ekonomii specjalność rachunkowość i finanse Akademii Rolniczej w Szczecinie. Od 1994 roku główny księgowy przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych. Od 2002 roku prowadzi działalność gospodarczą – biuro rachunkowe.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • podatek PIT
  • podatek CIT
  • VAT
  • podatki i opłaty samorządowe
Uprawnienia / certyfikaty
  • Główny księgowy
Pełnione funkcje w SKwP
  • Sekretarz O/O SKwP w Szczecinie
close