Oddział Okręgowy w Krakowie  Karolina Marzec-Balinow

Karolina Marzec-Balinow

Wykładowca etyki w rachunkowości od 2011 r. w O/O SKwP w Krakowie. Od 2015 r. Przewodnicząca Komisji ds. młodzieży. Obecnie Członek Zarządu Oddziału Okręgowego w Krakowie SKwP oraz Prezes Zarządu spółki Create Hub.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • zarządzanie finansami
  • kodeks handlowy
  • działalność gospodarcza
  • etyka w rachunkowości
Pełnione funkcje w SKwP
  • Wykładowca etyki w rachunkowości
  • Członek Zarządu O/O w Krakowie SKwP