Oddział Okręgowy we Włocławku  Karol Bednarek

Karol Bednarek

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku ekonomia. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości Budżetowej w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy, a także studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Wiedzą w Jednostkach Samorządu Terytorialnego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W latach 2013-2019 zastępca Przewodniczącego Forum Skarbników Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wieloletni były skarbnik gminy. Wykładowca z zakresu rachunkowości budżetowej w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz na studiach podyplomowych. Obecnie członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Bydgoszczy. Członek zwyczajny Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość budżetowa
close