Oddział Okręgowy w Częstochowie prof. dr hab. Jolanta Maria Chluska

prof. dr hab. Jolanta Maria Chluska

Pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej. Kierownik Katedry Finansów, Bankowości i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania. Biegły rewident od 1999 r.

Autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości, rachunku kosztów, rewizji finansowej. Wykładowca na kursach adresowanych do księgowych, kandydatów na księgowych i biegłych rewidentów.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • rachunkowość zarządcza / controlling
  • rachunkowość podmiotów leczniczych
Uprawnienia / certyfikaty
  • Biegły rewident
Pełnione funkcje w SKwP
  • Wiceprezes O/O w Częstochowie SKwP