Oddział Okręgowy w Warszawie Jarosław Sekita

Jarosław Sekita

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Doradca podatkowy. W latach 1995 - 1996 pracownik Ministerstwa Finansów (Departament Podatków Bezpośrednich i Opłat). Od 1996 pracownik merytoryczny spółki doradztwa podatkowego specjalizujący się m.in. w międzynarodowych rozliczeniach podatkowych. Od 2006 r. członek zarządu oraz doradca podatkowy w Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Specjalizacja: podatki dochodowe oraz międzynarodowe prawo podatkowe.

Autor wielu książek. Współautor licznych pozycji z zakresu prawa podatkowego. Autor artykułów m.in. w: Rachunkowość, Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita.

Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych współpracujący m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie.

Tematyka komentarzy eksperckich
 • podatek PIT,
 • umowy międzynarodowe w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
Uprawnienia / certyfikaty
 • Doradca podatkowy
Pełnione funkcje w SKwP
 • Członek Komisji Konsultacyjnej
Autor książek
 • Opodatkowanie dochodów z udziałów i akcji Warszawa 1996,
 • Opodatkowanie dochodów zagranicznych Warszawa 1998,
 • Problemy podatkowe w spółkach kapitałowych Warszawa 2000,
 • Opodatkowanie obrotu wierzytelnościami Warszawa 2005,
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majątku Warszawa 2011 r.,
 • Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje Warszawa 2015 r.,
 • Rozliczanie podatku u źródła, Warszawa 2017 r.,
 • Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce, Warszawa 2018,
 • Obowiązki płatników PIT w 2020 roku. Opodatkowanie dochodów z pracy, działalności wykonywanej osobiście oraz świadczeń od samorządów terytorialnych, Warszawa 2020 r.,
 • Obowiązki płatników PIT Polski Ład 2022, Warszawa 2022 r.,
 • Rozliczanie podatku u źródła wyd. 2, Warszawa 2023 r.