Oddział Okręgowy w Szczecinie dr Hanna Czaja-Cieszyńska

dr Hanna Czaja-Cieszyńska

Doktor nauk ekonomicznych, od 2007 roku pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka lub współautorka ponad 50 pozycji literaturowych. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Szczecinie oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV).

Specjalizuje się w zakresie rachunkowości finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Obecnie jej zainteresowania oscylują wokół idei zrównoważonego rozwoju oraz raportowania ESG. Ekspert zespołu przygotowującego projekt Krajowego Standardu Rachunkowości „Uproszczenia dopuszczone ustawą o rachunkowości”.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • rachunkowość zarządcza / controlling
close