Oddział Okręgowy w Lublinie dr Grzegorz Matysek

dr Grzegorz Matysek

Doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy nr wpisu 10317. Specjalizuje się w problematyce podatku dochodowego od osób prawnych, cenach transferowych oraz optymalizacji podatkowej. Dyrektor Biura Doradztwa Podatkowego, Strategii i Rozwoju w DORADCA Sp. z o.o. w Lublinie. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek Głównego Sądu Koleżeńskiego SKwP.

Autor licznych publikacji dotyczących problematyki opodatkowania działalności gospodarczej. Adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Członek Rady Naukowej Centrum Studiów Fiskalnych i Doradztwa Podatkowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W ramach aktywności społecznej m.in. w okresie od I 2018 r. do I 2022 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych V Kadencji.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • podatek CIT
  • ceny transferowe
Uprawnienia / certyfikaty
  • Doradca podatkowy
Pełnione funkcje w SKwP
  • Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego SKwP