Oddział Okręgowy w Bydgoszczy dr hab. Grażyna Voss

dr hab. Grażyna Voss

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse, profesor Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, członek Zarządu Głównego SKwP, prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Bydgoszczy, wieloletni wykładowca akademicki i trener na kursach dla praktyków, ambasador Zawodowej Etyki w Rachunkowości, Dyplomowany Księgowy, autor ponad 200 publikacji adresowanych do środowiska naukowego, jak i do praktyków.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • kadry i płace
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (wybrane aspekty)
Uprawnienia / certyfikaty
  • Dyplomowany księgowy SKwP
Pełnione funkcje w SKwP
  • Wiceprezes Zarządu Głównego SKwP
  • Prezes O/O SKwP w Bydgoszczy
close