Oddział Podkarpacki w Rzeszowie  Elżbieta Pudło

Elżbieta Pudło

Biegły rewident, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości finansowej. Autorka artykułów z dziedziny rachunkowości. Od wielu lat związana z Oddziałem Podkarpackim Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • sprawozdawczość finansowa
  • audyt
Uprawnienia / certyfikaty
  • Biegły rewident
  • Dyplomowany księgowy SKwP
Pełnione funkcje w SKwP
  • Wiceprezes Zarządu Oddziału Podkarpackiego w Rzeszowie SKwP
  • Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej Oddziału Podkarpackiego w Rzeszowie SKwP