Oddział Okręgowy w Warszawie  Elżbieta Młynarska-Wełpa

Elżbieta Młynarska-Wełpa

Wykładowca na kursach kadrowo-płacowych organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie. Prowadząca zajęcia w ramach szkoleń otwartych i dedykowanych zakładom pracy w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń, podatków dochodowych od osób fizycznych i naliczania wynagrodzeń, a także zasiłków i rozliczeń dla osób niebędących pracownikami. Autorka podręczników, zbiorów zadań oraz artykułów dotyczących kalkulowania wynagrodzeń, ustalania podstawy wymiaru i rozliczania zasiłków z ubezpieczeń społecznych, korygowania list płac oraz ZFŚS.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • kadry i płace
Pełnione funkcje w SKwP
  • Sekretarz Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie