Oddział Okręgowy w Suwałkach  Elwira Bujnowska-Puza

Elwira Bujnowska-Puza

Porady eksperckie z prawa pracy

Tematyka komentarzy eksperckich
  • kadry i płace
Pełnione funkcje w SKwP
  • Wykładowca prawa pracy