Oddział Okręgowy w Białymstoku  Eliza Oleksza

Eliza Oleksza

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu ewidencji księgowej z różnych branż. Biegły rewident od 2011 r. Członek Zarządu Spółki Audytorskiej specjalizująca się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych głównie zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć SKwP w Białymstoku.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
Uprawnienia / certyfikaty
  • Biegły rewident
Pełnione funkcje w SKwP
  • Wiceprezes ds. szkolenia w O/O w Białystoku SKwP
close