Oddział Okręgowy w Białymstoku  Dorota Czyżewska

Dorota Czyżewska

Absolwentka WSFiZ w Białymstoku (Zarządzanie i marketing 1996), Uniwersytetu w Białymstoku (Wydział Prawa 2000), Instytutu Zarządzania i marketingu na Politechnice Białostockiej (Nowoczesna rachunkowość finansowa i zarządcza 2002), Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku (podyplomowe studia pedagogiczne 2011) oraz Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2011). Od wielu lat współpracuję z SKwP O/O Białystok jako wykładowca na kursach z zakresu kadr i płac. Posiadam również uprawnienia służby BHP.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • kadry i płace
Uprawnienia / certyfikaty
  • Uprawnienia służby BHP
Pełnione funkcje w SKwP
  • Wykładowca z zakresu tematyki kadr i płac
  • Członek Zarządu O/O w Białymstoku SKwP
close