Oddział Okręgowy w Katowicach dr Dorota Adamek-Hyska

dr Dorota Adamek-Hyska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, od 2013 roku adiunkt w Katedrze Rachunkowości tegoż Uniwersytetu. Członek i wykładowca Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, od 2021 roku członek Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (w latach 2021-2023 Sekretarz Komisji), a od 2023 roku Sekretarz Zarządu katowickiego Oddziału. Odznaczona srebrną odznaką "Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce". Od 2022 roku członek Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Od 2022 roku współpracuje z Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Finansów dla kandydatów na biegłych rewidentów jako egzaminator.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość budżetowa
  • rachunkowość partnerstwa publiczno-prywatnego
Pełnione funkcje w SKwP
  • Sekretarz Zarządu Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce