Oddział Okręgowy w Białymstoku  Dariusz Stanisław Roguszczak

Dariusz Stanisław Roguszczak

Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w dziedzinie rachunkowości i finansów, pracując w sektorze bankowym, przedsiębiorstwach oraz spółkach prawa handlowego (jawna, z o.o., akcyjna). Wieloletni wykładowca SKwP na kursach z przedmiotu zarządzanie finansami. Członek Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej SKwP O/O w Białymstoku. Uhonorowany złotą „Odznaką Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • zarządzanie finansami
  • kodeks spółek handlowych
Pełnione funkcje w SKwP
  • Skarbnik O/O w Białymstoku SKwP
close