Oddział Okręgowy w Lublinie  Bożena Nowicka

Bożena Nowicka

Doradca podatkowy nr wpisu 02980, V-ce Prezes d/s organizacyjnych w SKwP Oddział Lublin. Absolwentka Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Specjalizacje: audyty podatkowe, podatki dochodowe, obowiązki płatników podatku PIT. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autorka publikacji i artykułów z zakresu problematyki podatkowej.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • podatek PIT
  • podatek CIT
  • podatki i opłaty samorządowe
  • kadry i płace
Uprawnienia / certyfikaty
  • Doradca podatkowy
Pełnione funkcje w SKwP
  • V-ce Prezes d.s. organizacyjnych O/O w Lublinie SKwP
close