Oddział Okręgowy w Białymstoku  Beata Kropiewnicka

Beata Kropiewnicka

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA in Public Healthcare, podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, zarządzania w ochronie zdrowia. Biegły sądowy w dziedzinie finansów i rachunkowości. Praktyk z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, zarządzania finansami i prawa podatkowego. Główny księgowy od 1997 roku, aktualnie zastępca dyrektora ds. finansowych/główny księgowy dużego podmiotu sektora publicznego. Zaangażowana w działalność szkoleniową SKwP jako wykładowca, przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej i członek Komisji Szkoleniowej Oddziału Okręgowego w Białymstoku.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • rachunkowość zarządcza / controlling
  • zarządzanie finansami
  • rachunkowość i podatki w podmiotach medycznych
Uprawnienia / certyfikaty
  • Certyfikat księgowy MF
  • uprawnienia Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa i jst
Pełnione funkcje w SKwP
  • Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Białymstoku SKwP
  • V-ce Prezes ds. szkolenia Oddziału Okręgowego w Białymstoku SKwP
close