Oddział Podkarpacki w Rzeszowie  Beata Florek

Beata Florek

Biegły rewident, Wiceprezes Zarządu Zespołu Ekspertów Finansowych i Rachunkowości ZEFiR-Hlx Sp. z o.o. w Rzeszowie. Od wielu lat związana z Oddziałem Podkarpackim Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • audyt
Uprawnienia / certyfikaty
  • Biegły rewident
  • Dyplomowany księgowy SKwP
Pełnione funkcje w SKwP
  • Sekretarz Zarządu Oddziału Podkarpackiego w Rzeszowie SKwP