Oddział Okręgowy w Zielonej Górze  Barbara Katarzyna Rosińska

Barbara Katarzyna Rosińska

Doradca restrukturyzacyjny, absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Prowadzi Kancelarię Doradcy Restrukturyzacyjnego. Nadzorca sądowy w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Wieloletni wykładowca i trener na kursach z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, analizy finansowej, naliczania wynagrodzeń oraz etyki zawodowej w rachunkowości.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • analiza finansowa zdolności jednostki do kontynuowania działalności gospodarczej
Uprawnienia / certyfikaty
  • Doradca restrukturyzacyjny
Pełnione funkcje w SKwP
  • Prezes Zarządu O/O w Zielonej Górze SKwP
  • Wykładowca