Oddział Okręgowy w Krakowie dr Anna Staszel

dr Anna Staszel

Biegły rewident nr 14008. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, obecnie adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Egzaminatorka w SKWP O/O w Krakowie oraz w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz certyfikowane kursy z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej, audytu finansowego i MSR/MSSF. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu rachunkowości, współautorka książek i artykułów dla praktyków księgowości. Autorka książki "Obszar swobody w rachunkowości".

Uczestniczy w badaniach sprawozdań finansowych, współpracuje z firmami audytorskimi w zakresie ekspertyz i interpretacji prawa bilansowego. Zainteresowania naukowe: rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, audyt finansowy, wycena, oszustwa i kreatywność w rachunkowości. Wykładowca SKwP O/O w Krakowie z zakresu rachunkowości finansowej oraz interpretowania treści sprawozdań finansowych i analizy finansowej. Od 2019 roku członek a od 2023 roku Przewodnicząca Komisji ds. Edukacji SKWP O/O w Krakowie.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • zarządzanie finansami
  • sprawozdawczość finansowa
  • audyt finansowy
  • tematyka manipulowania sprawozdawczością finansową
Uprawnienia / certyfikaty
  • Biegły rewident
Pełnione funkcje w SKwP
  • Członek Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie
  • Członek Komisji Walidacyjnej Zarządu Głównego
  • Przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie
Profil LinkedIn
dr Anna Staszel