Oddział Okręgowy w Lublinie  Anna Mełgieś

Anna Mełgieś

Doradca podatkowy nr wpisu 12251, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Podyplomowe Studia „Rachunkowość”).

Specjalizuje się w podatkach pośrednich, w tym w szczególności w podatku od towarów i usług, jak również problematyce związanej z ubezpieczeniami społecznymi i naliczaniem wynagrodzeń, współpracuje w charakterze wykładowcy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • VAT
Uprawnienia / certyfikaty
  • Doradca podatkowy
Pełnione funkcje w SKwP
  • Członek Zarządu Oddziału Okręgowego w Lublinie SKwP
close